Εργαστήρια Συντήρησης

Το Μουσείο διαθέτει εργαστήρια συνήρησης κεραμικής, μεταλλικών αντικειμένων, λιθίνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών,