Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων /  Archaeological Museum of Chania Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων /  Archaeological Museum of Chania Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων / Archaeological Museum of Chania
Χρονολόγιο
Ανώτερη Παλαιολιθική
600.000 – 100.000 π.Χ.
Κατώτερη Παλαιολιθική
33.000 – 8000 π.Χ.
Μεσολιθική
8000 – 6800 π.Χ.
Ακεραμική
6800 - 6500 π.Χ.
Μέση Νεολιθική
5800 - 5300 π.Χ.
Τελική Νεολιθική
4500 – 3200/3000 π.Χ.
Πρωτομινωική Ι
3200/3000 - 2600 π.Χ.
Πρωτομινωική ΙΙΙ
2300 - 2100 π.Χ.
Μεσομινωική ΙΑ
2100 - 1900 π.Χ.
Μεσομινωική ΙΙ
1800 - 1700 π.Χ.
Υστερομινωική ΙA
1600-1525/1500 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙ
1450-1400 π.Χ
Υστερομινωική ΙΙΙΑ2
1375-1300 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙΙΓ
1200-1100 π.Χ.
Υπομινωική
1070 – 1000 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική Περίοδος
1000 - 800 π.Χ.
Υστερογεωμετρική Ι Περίοδος
750 - 700 π.Χ.
Πρωιμη Αρχαϊκή Περίοδος
675 - 600 π.Χ.
Ίδρυση της Κυδωνίας
524 π.Χ.
Κλασική Περίοδος
480 - 323 π.Χ.
Ελληνιστική Περίοδος
323 - 67 π.Χ.
Ρωμαϊκή Περίοδος
67 π.Χ. - 4ος αιώνας μ.Χ.
Σεισμός του 365 μ.Χ.
Μέση Παλαιολιθική
100.000 – 33.000 π.Χ.
  Αρχαιότερη Νεολιθική
6500 - 5800 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική
5300 - 4500 π.Χ.
Πρωτομινωική ΙΙ
2600 - 2300 π.Χ.
Μεσομινωική ΙB
1900 - 1800 π.Χ.
Μεσομινωική ΙΙΙ
1800 - 1700 π.Χ.
Υστερομινωική ΙB
1525/1500-1450 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙΙΑ1
1400-1375 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙΙB
1300-1200 π.Χ.
  Γεωμετρική Περίοδος
800 - 750 π.Χ.
Υστερογεωμετρική ΙΙ Περίοδος
700 - 675 π.Χ.
Αρχαϊκή Περίοδος
600 - 480 π.Χ.
       

Στις 09/12/2014, αναρτήθηκε στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.yppo.gr) η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων των ελληνικών πόλεων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021. 
Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, της πολυμορφίας, αλλά και των κοινών πολιτιστικών πτυχών στην Ευρώπη, με σκοπό να συμβάλει στην προσέγγιση των ευρωπαϊκών λαών και τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης. Καθιερώθηκε, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 1985. Στη χώρα μας έχει ήδη απονεμηθεί ο τίτλος τρεις (3) φορές (Αθήνα 1985, Θεσσαλονίκη 1997, Πάτρα 2006). 
Ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης απονέμεται κάθε χρόνο σε μία πόλη των δύο κρατών μελών που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα της νέας Απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΚ. Για το έτος 2021, τα δύο κράτη-μέλη που θα φιλοξενήσουν τον θεσμό είναι η Ελλάδα και η Ρουμανία. Για το ίδιο έτος θα φέρει τον τίτλο και μία πόλη από υποψήφια ή εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ε.Ε. Στην πόλη του κάθε κράτους μέλους που θα φέρει τον τίτλο θα χορηγηθεί και χρηματικό βραβείο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη, με την προϋπόθεση ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή της. 
Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου, τη χορήγηση του βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. Μία ομάδα ανεξάρτητων ευρωπαίων και εθνικών εμπειρογνωμόνων θα αναλάβει να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις υποψήφιες πόλεις, θα καταλήξει σε έναν αριθμό προεπιλεγμένων πόλεων και στο τελικό στάδιο επιλογής θα προτείνει μία πόλη για να της απονεμηθεί ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη». 
Η αρμόδια αρχή για την οργάνωση της εν λόγω διαδικασίας είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πληροφορίες: Ειρήνη Κομνηνού και Γαρυφαλλιά Γκανή, τηλ: 210 3313848, 2103230323, email: dee@culture.gr 
Περισσότερα σχετικά με το θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» διατίθενται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm και σύντομα στην επικείμενη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης http://www.ecoc2021.culture.gr

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο πρωτίστως για την πολιτιστική αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη των Χανίων, το οποίο θα συμβάλει κατα πολύ και στην ανάδειξη της συνοικίας της Χαλέπας με τα δεκάδες νεοκλασσικά αρχοντικά σπίτια που αποτελούν και μνημεία της νεώτερης ιστορίας του τόπου.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, θα είναι 5.656,13 τετραγωνικά μέτρα και εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, στο νέο μουσείο, θα κατασκευαστούν επίσης, αίθουσες όπου θα στεγάσουν τα διοικητικά γραφεία, τις αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης και αμφιθέατρο, ενώ στο προαύλιο, προβλέπεται να δημιουργηθούν συνολικά ογδόντα μια θέσεις στάθμευσης.

Το Μουσείο θα αναγερθεί στον ελεύθερο χώρο του πρώην στρατοπέδου Χατζηδάκη στη Χαλέπα, βασισμένο στη μελέτη του φημισμένου αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπομπότη. Στη συνολική επιφάνεια 5.230 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι μεγάλου ανοίγματος με εμβαδό 1.800 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προβλέπονται επίσης αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αίθουσα διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αμφιθέατρο 140 θέσεων, χώρος εστίασης, βιβλιοπωλείο, εργαστήρια και αποθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη Μπομπότη είχε αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 17.985.000€. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 3.4.2012 με το ποσό των 9.176.716, 60 €. Οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό 4.329.629, 54 €, δηλαδή αφορά στο 48% του συμβατικού αντικειμένου.

Επίσης, ο φορέας υλοποίησης που είναι η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ΥΠ.ΠΟ.Α. διαχειρίζεται και το Υποέργο 2 «Σύνδεση κτηρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας», προϋπολογισμού 150.000,00€.

Στον φορέα υλοποίησης μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών από το Π.Δ.Ε. έχει κατανεμηθεί το ποσό του 1.000.000, 00 € για το Γ’ Τρίμηνο του 2014, ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τους υποβληθέντες λογαριασμούς.

Επίσης, στο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης ‘‘ Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο’’». Το έργο εντάχθηκε στις 6.12.2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 -2013, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και προϋπολογισμό 820.000,00 €.

Σε κάθε περίπτωση και τα 2 έργα που έχουν ενταχθεί στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθιστούν το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων απολύτως λειτουργικό.»

calendar_ico Ημερολόγιο
Αυγουστος  2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<σήμερα >>
Πείτε μας τη γνώμη σας για το Μουσείο Πατήστε εδώ!

Στον όρθρο ακόμη του 21ου αιώνα, ο νομός και η πόλη των Χανίων διοργανώνει το Ι' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (1-8 Οκτωβρίου 2006). Πριν από είκοσι χρόνια (1986), τα Χανιά είχαν φιλοξενήσει ξανά τον ίδιο θεσμό και θα τον αγκαλιάσουν πάλι μετά από άλλα είκοσι χρόνια (2026).

Με αφορμή το "εορταστικό" για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης επαναλαμβανόμενο γεγονός, η ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θεώρησε χρέος της να εκθέσει στις αίθουσες του Συνεδρίου μια σειρά ανηρτημένων παρουσιάσεων (posters), μέσα από τις οποίες οι σύνεδροι να μπορούν να αποκτήσουν μια γενική και συνοπτική εικόνα για ορισμένους από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους του νομού Χανίων, οι οποίοι έχουν απασχολήσει την αρχαιολογική έρευνα κατά τον προηγούμενο, 20ο, και το νέο, 21ο, αιώνα.

Την κίνηση αυτή ακολούθησε η σκέψη, το παραπάνω υλικό να τυπωθεί και να διανεμηθεί στους συνέδρους, ως μικρή ανάμνηση από το πέρασμά τους από τη δυτικότερη Κρήτη το 2006. Ταυτόχρονα, το λιτό αυτό λεύκωμα θα μπορούσε να αποτελέσει και για τους συντοπίτες μας μια σύντομη περιήγηση σε χώρους περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς αλλά οικείους σε όλους. Θα μπορούσε να ιδωθεί ως μια συνάντηση με την πολιτισμική κληρονομιά αυτού του τόπου ώστε με έντονη την αίσθηση της τοπικής ιστορίας και με αναγεννητική και όχι στατική μνήμη να διαβάζει κανείς σωστά το παρόν και να προνοεί για το μέλλον.

(από τον πρόλογο της επιμελήτριας της έκδοσης, Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, διευθύντριας της ΚΕ' ΕΠΚΑ και αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας αρχαιοτήτων & πολιτιστικής κληρονομιάς)

Αρχαίοι τόποι και μνημεία - Νομός Χανίων, 2006

Επιμέλεια: Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Βάννα Νινιού - Κινδελή